Gratis levering bij 6 maanden of meer
Hoe langer je huurt, hoe meer voordeel
Duurzaam tot circulair
Gratis levering bij 6 maanden of meer
Hoe langer je huurt, hoe meer voordeel
Duurzaam tot circulair

Nieuws

Student Furniture Holland is constant in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws over onze verschillende concepten.

HOD Leegstandbeheer en Student Furniture Holland sluiten samenwerking

Utrecht, 5 juli 2021 - Leegstandbeheerder HOD en meubelverhuurbedrijf Student Furniture Holland slaan de handen ineen. Vandaag tekenden beide partijen een samenwerkingsovereenkomst waarmee oppassers van HOD op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van meubelverhuur. Omdat oppassers van tevoren niet weten hoe lang ze ergens kunnen verblijven, voorziet de samenwerking in flexibele contracten. Deze contracten houden gelijke tred met de opzegtermijn die op oppassers van HOD van toepassing is.

Student Furniture Holland faciliteert oppassers met een op maat gemaakte websitepagina die enerzijds voorziet in producten die voor bewoners van leegstaand vastgoed van meerwaarde zijn en anderzijds de flexibiliteit borgt die bij deze vorm van wonen aansluit. ‘Een ideale oplossing voor antikraakbewoning en tijdelijke huur, wanneer vooraf onbekend is hoe lang er voor HOD gewoond kan worden’, aldus Freek Ossendrijver, directeur van HOD Leegstandbeheer.

Sander Griffioen, eigenaar van Student Furniture Holland, is trots dat de samenwerking met HOD Leegstandbeheer tot stand is gekomen: ‘ons bedrijf is altijd op zoek naar samenwerkingspartners die overeenkomstige ambities hebben. HOD is wat dat betreft een heel logisch bedrijf om een coalitie mee te vormen.’ Zowel HOD Leegstandbeheer als Student Furniture Holland hebben vooruitstrevende, duurzame doelstellingen. Waar HOD het voor studenten, starters op de woning- en arbeidsmarkt en spoedzoekers betaalbare woonruimte biedt, daar ontzorgt Student Furniture Holland voor diezelfde doelgroep op een laagdrempelige manier met duurzaam meubilair en andere producten op verhuurbasis.

 Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is de dienstverlening per direct beschikbaar voor oppassers van HOD Leegstandbeheer

Over HOD Leegstandbeheer
De Huis-Oppas-Dienst, onder welke naam HOD in 1982 is opgericht, is de 1e leegstandbeheerder van Nederland. Sinds haar oprichting ontzorgt HOD opdrachtgevers door vastgoed te beschermen tegen de risico’s van leegstand, als kraak en vandalisme. De jarenlange ervaring heeft HOD kennis opgeleverd en dat maakt dat de leegstandbeheerder makkelijk kan inspringen op veranderingen in de markt. HOD innoveert, verbetert én kan daarmee continu inspelen op de behoeften van klanten. 

Over Student Furniture Holland
Student Furniture Holland vond haar oorsprong in 2016. Om controle te krijgen over de productie van duurzaam meubilair ontwerpt en produceert het bedrijf een groot deel van haar producten in eigen beheer. Binnen 5 jaar wil het bedrijf voor 80 procent van haar producten een circulaire bestemming vinden. Het meubelverhuurbedrijf richt zich naast studenten, starters en alleenstaanden ook op (inter)nationale kenniswerkers en een doelgroep die regelmatig thuiswerkt.

Circulaire projectinrichting voor iedere portemonnee

Lopik, 28 april 2021 - Student Furniture Holland lanceert deze week de “aan- en terugkoopregeling” waarmee studentenhuisvesters op een laagdrempelige manier een circulaire start kunnen maken voor de inrichting van projecten. Het bedrijf uit Lopik garandeert met deze regeling dat het meubilair na de looptijd teruggenomen wordt en een zinvol tweede leven krijgt zonder extra kosten. Op die manier wordt het voor huisvesters makkelijker om de eerste stap naar circulariteit te zetten. Binnen 5 jaar wil het bedrijf voor minimaal 80 procent van haar producten een circulaire bestemming vinden die past binnen ieder budget.

Marktwerking bepaalt prijs
Het bedrijf sorteert met de “aan- en terugkoopregeling” voor op een tijd die gaat komen. ‘Het hoeft niet duur te zijn om grondstoffen voor nieuwe producten in te zetten als de massa het gaat gebruiken. Want als de massa deze werkwijze adopteert, wordt het automatisch betaalbaar.’ Aldus de eigenaar van Student Furniture Holland, Sander Griffioen. ‘Neem bijvoorbeeld de kosten voor mobiele telefonie. Toen mobiel bellen steeds normaler werd, konden tarieven drastisch omlaag. Tegenwoordig betaal je voor een telefoontje met je mobiel net zoveel, en in veel gevallen minder, dan vroeger met de vaste telefoon gebruikelijk was. Omdat steeds meer mensen over gingen op deze manier van telefoneren, konden prijzen omlaag. Natuurlijk is meubilair een ander product, maar qua marktwerking voorzien wij een soortgelijke grafiek als het aankomt op circulariteit. Schaalgrote is de belangrijkste factor voor een betaalbaar product. En dat die schaalgrote over 5 jaar groter is dan op het moment van schrijven, staat buiten kijf.’

Controle op eindproduct door handgemaakt meubilair
Om controle te krijgen over de manier waarop grondstoffen voor meubilair worden ingezet is Student Furniture Holland gestart met een eigen productlijn. ‘Op die manier hebben wij namelijk direct invloed op het eindresultaat en kunnen we zorgvuldig kiezen voor grondstoffen die makkelijker circulair te verwerken zijn.’, aldus Griffioen. ‘We kiezen specifiek voor materialen waarvan we verwachten dat deze aan het einde van de looptijd nog een waarde vertegenwoordigen als grondstof voor nieuwe producten. Veel bedrijven importeren voor projectinrichtingen meubilair uit de lagelonenlanden. Student Furniture Holland wil door haar “in house productie” aantonen dat dat anders kan zonder extra kosten.’

Student Furniture Holland
Student Furniture Holland vond haar oorsprong in 2016. Op de particuliere markt zorgt het bedrijf ervoor dat, voornamelijk internationale studenten, op basis van verhuur voorzien worden van duurzaam meubilair. Woningcorporaties kunnen het huurmodel en het “aan- en terugkoopmodel” gebruiken voor een projectmatige inrichting.

Vragen?