Gratis levering bij 6 maanden of meer
Hoe langer je huurt, hoe meer voordeel
Duurzaam tot circulair
Gratis levering bij 6 maanden of meer
Hoe langer je huurt, hoe meer voordeel
Duurzaam tot circulair

Algemene Voorwaarden B2B

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDENT FURNITURE HOLLAND BUSINESS TO BUSINESS

 1. Alle prijzen die Student Furniture Holland communiceert en hanteert zijn exclusief BTW.
 2. Alle bestellingen zullen op basis van een offerte aan de afnemer worden verstrekt.
 3. Bij een schriftelijk (via e-mail) akkoord tussen door de afnemer aan Student Furniture Holland is de offerte akkoord bevonden
 4. Student Furniture Holland levert, tenzij anders overeengekomen, tweedehands meubilair.
 5. Student Furniture Holland streeft ernaar meubilair te leveren conform de foto’s op de website. In overleg met de aanvrager kan daarvan worden afgeweken. Student Furniture Holland behoudt zich het recht voor een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
 6. Bij aflevering van het gehuurde dient de afnemer of een aangewezen vertegenwoordiger, binnen de termijn van aflevering, aanwezig te zijn om toe te zien op een adequate oplevering.
 7. Aflevering vindt plaats op een vooraf overeengekomen tijdstip, datum en locatie. Indien afgesproken tijdstip en datum voor Student Furniture Holland niet mogelijk is wegens onvoorziene omstandigheden, wordt een nieuw tijdstip en datum overeengekomen. Indien het gehuurde (vanwege omvang) de gebruikslocatie niet kan bereiken, is dit voor risico van de afnemer.
 8. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de afnemer.
 9. Het gehuurde dient in overeenkomst met de bestemming te worden gebruikt.
 10. Het gehuurde mag niet ter beschikking worden gesteld aan gebruikers die geen overeenkomst hebben met de afnemer.
 11. Bij contractbreuk wordt 50 procent van het bedrag van de resterende looptijd in rekening gebracht over de huurperiode die 6 maanden overschrijdt. De eerste 6 maanden worden altijd in rekening gebracht. Als de huurperiode korter dan 6 maanden duurt geldt het volledige bedrag van de vooraf afgesproken periode. Er geldt een notificatieperiode van 1 maand.
 12. Het opzeggen van de huurovereenkomst is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De huurperiode loopt automatisch door en is na de vooraf overeengekomen periode maandelijks schriftelijk opzegbaar.
 13. De afnemer is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor verlies en beschadiging aan het gehuurde door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd en daarnaast wordt de vervangingswaarde van de goederen in rekening gebracht.
 14. De afnemer dient bij vermissing, diefstal of brand direct aangifte te doen bij de politie en Student Furniture Holland hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Schade als gevolg hiervan is voor rekening van de afnemer.
 15. Student Furniture Holland is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan derden, aan hun persoon en/of bezitting en die verband houden met het gehuurde.
 16. De afnemer dient Student Furniture Holland direct te informeren over beslaglegging, faillissement of surseance van betaling of andere zaken die het eigendomsrecht van Student Furniture Holland schaden. De afnemer dient de curator of bewindvoerder direct op de hoogte te stellen van de huurovereenkomst tussen partijen.
 17. Het gehuurde is door Student Furniture Holland niet verzekerd. De afnemer of gebruiker kan op eigen kosten zelf een verzekering afsluiten die bovenstaande risico’s dekken.
 18. De afnemer dient bij het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn, op de einddatum, het gehuurde in dezelfde staat te retourneren aan Student Furniture Holland waarin het gehuurde is afgeleverd. Schade, anders dan gebruikersschade, aan het gehuurde komt voor rekening van de afnemer. Indien het gehuurde gereinigd moet worden wegens buitensporige vervuiling, kan Student Furniture Holland de kosten hiervan verhalen op de afnemer.
 19. In het geval van huurperiodes die een jaar overschrijden zal Student Furniture, bij iedere schade die zich voordoet, meenemen dat meubilair onderhevig is aan slijtage op basis van levensduur. Student Furniture Holland zal met afnemer altijd op een correcte manier afwegen of meubilair op basis van slijtage of door oneigenlijk gebruik veroorzaakt is. Indien tussen afnemer en Student Furniture Holland geen overeenstemming wordt gevonden, zal op kosten van Student Furniture Holland, een onafhankelijk expert ingeschakeld worden.
 20. Het gehuurde wordt aan het einde van de huurperiode op de afleverlocatie opgehaald. Indien het gehuurde niet tijdig ter beschikking staat, wordt voor iedere dag € 50,- extra huur in rekening gebracht per pakket per (woon)unit.
 21. Vervoer van het gehuurde naar een andere locatie gedurende de huurperiode is niet toegestaan zonder schriftelijke instemming van Student Furniture Holland.
 22. Reparaties aan het gehuurde mag alleen door Student Furniture Holland worden uitgevoerd. De afnemer mag het gehuurde niet demonteren.
 23. Afnemergegevens worden niet door Student Furniture Holland aan derden verstrekt.
 24. Op alle bestellingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

VERVANGINGSWAARDE PRODUCTEN

ProductBij beschadiging (mits te repareren)Bij vervanging/ontbrekend
Boxspring€ 75,00€ 130,00
Matras€ 23,17€ 75,00
Molton€ 7,50€ 15,00
Dekbedovertrek€ 10,00€ 20,00
Dekbed + kussen€ 22,50€ 45,00
Kleine kledingkast€ 150,00€ 295,00
Grote kledingkast€ 245,00€ 395,00
Kantinetafel 80 X 80€ 70,00€ 95,00
Kantinetafel 120 X 80€ 75,00€ 125,00
Schoolstoel€ 15,00€ 29,50
Circulaire stoel€ 30,00€ 60,00
Bureaustoel€ 45,00€ 95,00
Relaxtstoel€ 75,00€ 145,00
Salontafel€ 95,00€ 145,00
TV-meubel€ 95,00€ 145,00
Nachtkastje€ 37,50€ 75,00
43-inch smart-tv € 375,00
Vloerlamp € 45,00
Pannen € 15,00
Borden € 2,50
Mokken € 2,50
Vorken € 1,00
Messen € 1,00
Lepels € 1,00
Glazen € 2,50
Vergieten € 10,00
Kookspatels € 5,00
Messensets € 15,00
Blikopeners € 7,50
Kurkentrekkers € 7,50
Kledinghangers € 5,00
Kookplaat € 295,00
Koel- vriescombinatie € 275,00
Tafelmodel koelkast € 115,00
Combimagnetron € 125,00
Rijstkoker€ 25,00€ 45,00
Waterkoker € 25,00
Stofzuiger € 75,00
Prullenbak € 20,00
Droogrek incl. knijpers € 35,00
Banken€ 175,00€ 350,00
RVS-spoelbakken € 450,00
RVS-werktafels € 350,00
Kranen € 75,00
Wasmachine € 600,00
Droger € 600,00
WiFi-boxen € 95,00